PRISLISTE

 

Våre priser er fra-priser.

Klipp

Klipp 1:
Pensjonist:
Klipp 1 m/ vask:
Klipp 2:
Pensjonist:
Klipp 2 m/vask:
Klipp maskin:
Klipp skjegg:
Klipp 0-7 år:
Klipp 7-12 år:
Klipp og form:
Klipp og føhn/legg:
Klipp lugg:

 

Farge

Farge kort:
Farge medium:
Farge lang:
Farge m/folieeffekter kort:
Farge m/folie effekter medium:
Farge m/ folie effekter lang:
Glossing:

 

Strip

Strip folie kort:
Strip folie medium:
Strip folie lang:
Strip hette kort:
Strip hette medium:
Strip hette lang:

 

Form/føhn

Vask:
Vask og føhn:
Oppsettning:

 

Strukturomforming

Strukturomforming:
Strukturomformings pakke for pensjonister
inkl. Struktur, klipp og føhn/legg:

 

Hårspa

Hårkur:
Hårkur m/damp:
Hårkur m/hodebunns massajse:

 

Vipper og bryn

Bryn farge:
Bryn napp:
Vippefarge:
Farg vipper og bryn m/napp:

 

Brud

Brudeoppsett m/ prøvetime:
Brudeoppsett + make-up m/prøvetime:

 

Hull i øret

 

 

Våre lærlinger har rabaterte priser.
Avbestilling av timen må skje innen 24 timer før timen
Ubenyttede timer vil bli fakturert 60%

 

510,-
470,-
570,-
555,-
495,-
630,-
295,-
230,-
430,-
485,-
715,-
885,-
140,-

 

 

765,-
895,-
1190,-
1465,-
1570,-
2095,-
295,-

 

 

1150,-
1460,-
1940,-
885,-
995,-
1350,-

 

 

90,-
525,-
820,-

 

 

 

1200,-
1650,-

 

 

280,-
395,-
505,-

 

 

270,-
195,-
300,-
610,-

 

 

4300,-
5800,-

 

265,-

Klipp

Klipp 1: 510,-
Pensjonist: 470,-
Klipp 1 m/ vask: 570,-
Klipp 2: 555,-
Pensjonist: 495,-
Klipp 2 m/vask: 630,-
Klipp maskin: 295,-
Klipp skjegg: 230,-
Klipp 0-7 år: 430,-
Klipp 7-12 år: 485,-
Klipp og form: 715,-
Klipp og føhn/legg: 885,-
Klipp lugg: 140,-

 

Farge

Farge kort: 765,-
Farge medium: 895,-
Farge lang: 1190,-
Farge m/folieeffekter kort: 1465,-
Farge m/folie effekter medium: 1570,-
Farge m/ folie effekter lang: 2095,-
Glossing: 295,-

 

Strip

Strip folie kort: 1150,-
Strip folie medium: 1460,-
Strip folie lang: 1940,-
Strip hette kort: 885,-
Strip hette medium: 995,-
Strip hette lang: 1350,-

 

Form/føhn

Vask: 90,-
Vask og føhn: 525,-
Oppsettning: 820,-

 

Strukturomforming

Strukturomforming: 1200,-
Strukturomformings pakke for pensjonister
inkl. Struktur, klipp og føhn/legg: 1650,-

 

Hårspa

Hårkur: 280,-
Hårkur m/damp: 395,-
Hårkur m/hodebunns massajse: 505,-

 

Vipper og bryn

Bryn farge: 270,-
Bryn napp: 195,-
Vippefarge: 300,-
Farg vipper og bryn m/napp: 610,-

 

Brud

Brudeoppsett m/ prøvetime: 4300,-
Brudeoppsett + make-up m/prøvetime: 5800,-

 

Hull i øret

265,-

 

Våre lærlinger har rabaterte priser.
Avbestilling av timen må skje innen 24 timer før timen
Ubenyttede timer vil bli fakturert 60%